Błędy MedycznePomyłki i Zaniedbania

Pomagamy uzyskać odszkodowanie dla osób poszkodowanych w wyniku błędów i zaniedbań lekarskich.
Reprezentujemy pacjentów i ich rodziny w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i zasądzenie renty za doznanie uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia w wyniku błędów w sztuce lekarskiej.
Błąd medyczny ma miejsce wtedy gdy nie są zachowane standardy przyjęte i obowiązujące w służbie zdrowia i medycynie.

Błąd w sztuce lekarskiej może polegać np. na:

 • postawieniu błędnej diagnozy
 • zaniechaniu wykonania czy wadliwym przeprowadzeniu badań lub zabiegów
 • pozostawieniu instrumentów chirurgicznych w ciele operowanego
 • usunięcie zdrowego organu zamiast chorego
 • niepodanie leku lub podanie niewłaściwego leku
 • złe przyjęcie porodu
 • odmowa dokonania cesarskiego cięcia skutkująca rozstrojem zdrowia matki lub dziecka
 • odmowa udzielenia świadczenia medycznego
 • niewłaściwa opieka medyczna
 • pomylenie zakresu zabiegów
 • niezdiagnozowanie choroby w tym równiez złamania czy nowotworu
 • zakażeniem pacjenta (np. wirusami żółtaczki typu B i C, gronkowcami czy HIV)

 

Błąd medyczny może popełnić lekarz, pielęgniarka, salowa, rehabilitant, laborant, diagnosta, praktycznie każdy z personelu szpitala, przychodni czy kliniki.

NASZA OFERTAZGŁOŚ NAM SWÓJ PROBLEM

PRZYGOTUJEMY KILKA ROZWIĄZAŃ.
WYBIERZESZ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ I KANCELARIĘ.


Zadzwoń: +48 501 342 735 +48 794 404 234 biuro@pomoc-dla-poszkodowanych.pl


Formularz kontaktowy